2019 - 2020 Northern Ireland Masters Individual Championships


MASTERS (Friday 13th September)

ROUND OF 32 (Race to 6)
Kenny Geddis 2-6 Davy Drysdale
Manny Byrne 6-3 Stevie Ferris
Marty Enright 3-6 Martin Sharvin
Jim Jennings 4-6 Paul Lenfestey
Brian Crilly 6-0 Barney McKibben
Stephen Johnston 6-2 Robert Hawkins
Joe Patton V Bye
Jim Gilchrist V Bye
Willie Eakin V Bye
Bill McIlroy Sr V Bye
Ivan Christie V Bye
Ronan McCarthy V Bye
Sam Newell V
Raymond Stockman V
Mark Galbraith V Bye
Allen McKibben V Bye

ROUND OF 16 (Race to 6)
Davy Drysdale 0-6 Manny Byrne
Martin Sharvin 6-3 Paul Lenfestey
Brian Crilly 6-0 Stephen Johnston
Joe Patton 2-6 Jim Gilchrist
Willie Eakin 4-6 Bill McIlroy Sr
Ivan Christie 1-6 Ronan McCarthy
Sam Newell 3-6 Raymond Stockman
Mark Galbraith 6-5 Allen McKibben

ROUND OF 8 (Race to 6)
Manny Byrne 6-3 Martin Sharvin
Brian Crilly 6-2 Jim Gilchrist
Bill McIlroy Sr 2-6 Ronan McCarthy
Raymond Stockman 6-4 Mark Galbraith

SEMI FINALS (Race to 6)
Manny Byrne 3-6 Brian Crilly
Ronan McCarthy 6-2 Raymond Stockman

FINAL (Race to 7)
BRIAN CRILLY (Bangor) 5-7 RONAN McCARTHY (Kircubbin)